Otrzymywanie anonimowych listów wraz z często nieprzyjemną jego treścią wiąże się dla każdego z niemiłą sytuację. Aby móc dowiedzieć się kto wysyła takie listy lub móc skutecznie domagać się ścigania karnego czy też na drodze postępowania cywilnego celem otrzymania zadośćuczynienia, należy przeprowadzić badanie grafologiczne takiego dokumentu (wraz z jego najczęściej intergralną częścią w postaci koperty). W takiej sytuacji należy zadbać o zebranie materiału porównawczego podejrzewanej o przedmiotowy proceder zamieszania osoby.

Celem pomocy w ustaleniu materiału porównawczego oraz dalszej drogi przekazania do badań dokumentów, najlepiej skontaktować się z biegłym. Zapraszam do kontaktu.