Fałszowanie umów jest coraz częstszym zjawiskiem. Dopuszczają się tego najczęściej osoby posługujące się skradzionym, czy znalezionym dokumentem tożsamość lub którzy wejdą w posiadanie danych osobowych wymaganych do podpisania umowy. O rzekomym podpisaniu umowy dana osoba dowiaduje się zazwyczaj przy pierwszym wezwaniu do zapłaty świadczeniodawcy. Jeżeli dana osoba jest pewna, że ani ona, ani nikt z domowników w jej imieniu, nie podpisał takiej umowy powinna przede wszystkim powiadomić świadczeniodawcę o fałszerstwie. Najlepiej zrobić to na piśmie i wysłać listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Należy również poprosić o kopię umowy, którą podpisano w jej imieniu. Będąc już w posiadaniu kopii przedmiotowej umowy, należy ją przekazać biegłemu wraz z właściwym materiałem porównawczym.

Celem pomocy w ustaleniu właściwego materiału porównawczego oraz sposobu dostarczenia dokumentów do badań, zapraszam do kontaktu telefonicznego z biegłym.