Opinia stanowi główne źródło dowodowe, wpływa ona znacząco niejednokrotnie na dalsze losy człowieka. Zdarzają się niestety sytuacje, iż biegły wydaje niewłaściwą opinię, a organ procesowy ją zlecający nie jest kompetentny do jej weryfikacji. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni poprawności opinii, której jesteście stroną, zachęcam do jej weryfikacji. W takim celu należy być w posiadaniu kserokopii kwestionowanej opinii oraz dodatkowego materiału porównawczego. Celem pomocy w ustaleniu właściwego materiału niezbędnego do weryfikacji wątpliwej opinii, zalecam do uprzedniego kontaktu telefonicznego z biegłym, zapraszam do kontaktu.


Ciekawostka. W jaki sposób można zostać grafologiem?

Cennik grafologa jest bardzo różny. Wiele osób uważa, że jego zarobki są naprawdę atrakcyjne. Dlatego, dobrze wiedzieć, w jaki sposób można zostać grafologiem. Jedną z możliwości jest ukończenie studiów psychologicznych. Warto jednak zwrócić uwagę, czy dana uczelnia posiada kursy grafologiczne. Ponadto niektóre, placówki oferują kształcenie w kierunku grafologii na kierunkach związanych z resocjalizacją i pedagogiką kryminalistyczną.

Stosunkowo nową możliwością jest studium grafologiczne, trwające dwa lata. Popularne są też różne weekendowe kursy i zajęcia. Z uwagi na to, że grafologia to niezwykle rozległa dziedzina, jej dogłębne poznanie i opanowanie wymaganej wiedzy, a także wszelkich najważniejszych zasad, wymaga wielu lat ćwiczeń i badań. Nie można zostać dobrym specjalistom w rok. Z uwagi na to, że technika rozwija się coraz szybciej, grafolodzy powinni nieustannie się kształcić, rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Ma to bardzo duże znaczenie, dla rzetelności ich pracy.

Fałszerzy można spotkać w niemal każdej dziedzinie. Niektórzy próbują podszyć się pod autora jakiegoś dzieła, inni chcą komuś zaszkodzić i podrzucają fałszywe dowody czy pogróżki. Możliwe są też próby wyłudzenia majątku, poprzez podrobienie testamentu. W takich sytuacjach pomoc sprawdzonego grafologa jest nieoceniona. Dzięki jego wnikliwej pracy można mieć pewność, że żadne oszustwo nie miało miejsca. Specjalista potrafi też bardzo dużo wyczytać, z krótkiej wiadomości napisanej ręcznie. Pozwala to np. na stworzenie portretów psychologicznych przestępców, czy na sprawdzenie kompetencji kandydatów o pracę.