Czym zajmuje się grafolog?

Grafolog to osoba, która dzięki zastosowaniu różnych technik i metod bada pismo, ustala czy jest ono autentyczne, a także potrafi zidentyfikować autora. Ponadto specjalista w tym zakresie, może także na podstawie próbek ręcznego pisma, uzyskać bardzo wiele cennych informacji o autorze.

Z usług biegłego grafologa można skorzystać w wielu sytuacjach. Może on np. potwierdzić, czy testament jest autentyczny i czy naprawdę jego autorem, jest właściwa osoba. Bada on też, autentyczność podpisów pod umowami. Wiele korporacji zatrudnia swojego specjalistę z zakresu grafologii, aby mieć pewność, że nie nastąpiło żadne fałszerstwo.

Jak wspomniano wcześniej grafologia, jest kojarzona przede wszystkim z kryminalistyką. Śledczy bardzo często korzystają z pomocy biegłego sądowego grafologa, aby potwierdzić dane wersje wydarzeń lub ustalić potrzebne fakty. Grafolog może sprawdzić, czy list pozostawiony przez samobójcę jest autentyczny. Może on także pomóc w ustaleniu autora pogróżek. Wykonując swoje obowiązki, bierze on pod uwagę m.in. nachylenie liter, ich kształty, wielkość, sposób wstawienia kropek, przecinków i inne cechy. Charakter pisma jest unikalny, dlatego nie jest możliwe jego podrobienie, tak aby nikt nie mógł tego stwierdzić.

Oferta

Z moich usług korzystają osoby fizyczne, sądy, prokuratury, policja, Żandarmeria Wojskowa, kancelarie prawne, firmy i wiele innych. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty. W przypadku wątpliwości i pytań, służę Państwu profesjonalnym wsparciem.

Najczęściej zadawane pytania

Przygotowałam kilka cennych wskazówek na temat swojej pracy. Dzięki nim mogą Państwo przekonać się, w jaki sposób realizuję usługi dla swoich klientów

Opinia biegłego analizowana jest przeze mnie w celu ustalenia jej poprawności na podstawie kserokopii wydanego dokumentu oraz materiału porównawczego.

Klient powinien dostarczyć oryginał dokumentu bądź jego kserokopię wraz z materiałem porównawczym, pochodzącym od osoby, która sporządziła testament.

Jest to usługa realizowana w celu udowodnienia fałszerstwa. Jeśli dana osoba nie podpisała konkretnego zobowiązania, a mimo to otrzymała zawiadomienie o konieczności zapłaty, wówczas powinna ona poinformować drugą stronę umowy za pośrednictwem listu poleconego o oszustwie, a następnie poprosić o kopię dokumentu, który został podpisany w jej imieniu. Otrzymaną kopię umowy wraz z materiałem porównawczym powinno się przedstawić biegłemu sądowemu.

Regularnie wysyłane listy anonimowe podlegają prawu karnemu lub cywilnemu. By dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej niezbędne jest ustalenie autora wiadomości. W tym celu należy przedstawić grafologowi anonimowe listy (wraz z kopertami) oraz próbki pisma autorstwa podejrzanej o przedmiotowy proceder osoby.

W grafologii rozróżnia się materiał porównawczy wpływowy i bezwpływowy. Pierwszy z nich przygotowywany jest przez konkretną osobę na potrzeby ekspertyzy w obecności biegłego. Bezwpływowy materiał porównawczy stanowią natomiast zapiski niezwiązane ze sprawą. Mogą to być listy, notatki, podpisy, których autorem jest osoba podejrzana o sporządzenie materiału dowodowego.

Skontaktuj się ze mną jeśli masz jakieś pytania