Oferta

Zakres usług

Weryfikacja opinii biegłego

Opinia stanowi główne źródło dowodowe, wpływa ona znacząco niejednokrotnie na dalsze losy człowieka. Zdarzają się niestety sytuacje, iż biegły wydaje niewłaściwą opinię, a organ procesowy ją zlecający nie jest kompetentny do jej weryfikacji. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni poprawności opinii, której jesteście stroną, zachęcam do jej weryfikacji. W takim celu należy być w posiadaniu kserokopii kwestionowanej opinii oraz dodatkowego materiału porównawczego. Celem pomocy w ustaleniu właściwego materiału niezbędnego do weryfikacji wątpliwej opinii, zalecam do uprzedniego kontaktu telefonicznego z biegłym, zapraszam do kontaktu.

Badanie testamentów

Chcąc przekazać testament do badań należy dostarczyć biegłemu: testament kwestionowany (oryginał lub w przypadku jego braku fotokopia lub kserokopia) oraz bezsporny materiał porównawczy pochodzący od testatora (np. notatki, umowy, kartki okolicznościowe, podpis na dowodzie osobistym etc). Celem pomocy w ustaleniu właściwego materiału porównawczego oraz formy przekazania dokumentów, zapraszam do kontaktu telefonicznego z biegłym

Badanie umów

Fałszowanie umów jest coraz częstszym zjawiskiem. Dopuszczają się tego najczęściej osoby posługujące się skradzionym, czy znalezionym dokumentem tożsamość lub którzy wejdą w posiadanie danych osobowych wymaganych do podpisania umowy. O rzekomym podpisaniu umowy dana osoba dowiaduje się zazwyczaj przy pierwszym wezwaniu do zapłaty świadczeniodawcy. Jeżeli dana osoba jest pewna, że ani ona, ani nikt z domowników w jej imieniu, nie podpisał takiej umowy powinna przede wszystkim powiadomić świadczeniodawcę o fałszerstwie. Najlepiej zrobić to na piśmie i wysłać listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Należy również poprosić o kopię umowy, którą podpisano w jej imieniu. Będąc już w posiadaniu kopii przedmiotowej umowy, należy ją przekazać biegłemu wraz z właściwym materiałem porównawczym.

Badanie anonimów

Otrzymywanie anonimowych listów wraz z często nieprzyjemną jego treścią wiąże się dla każdego z niemiłą sytuację. Aby móc dowiedzieć się kto wysyła takie listy lub móc skutecznie domagać się ścigania karnego czy też na drodze postępowania cywilnego celem otrzymania zadośćuczynienia, należy przeprowadzić badanie grafologiczne takiego dokumentu (wraz z jego najczęściej intergralną częścią w postaci koperty). W takiej sytuacji należy zadbać o zebranie materiału porównawczego podejrzewanej o przedmiotowy proceder zamieszania osoby.

Celem pomocy w ustaleniu materiału porównawczego oraz dalszej drogi przekazania do badań dokumentów, najlepiej skontaktować się z biegłym. Zapraszam do kontaktu.

Podmioty zlecające

Badania i ekspertyzy grafologiczne wykonuję dla osób prywatnych, podmiotów publicznych, organów państwowych oraz przedsiębiorstw. W swojej pracy stosuję sprawdzone metody oraz techniki, gwarantujące pewną weryfikację materiału dowodowego.

Badania wykonywane są dla:

  • Sądów,
  • Prokuratur,
  • Jednostek Policji,
  • Żandarmerii Wojskowej,
  • Administracji Celnej,
  • Administracji Skarbowej,
  • Osób Fizycznych,
  • Kancelarii Prawnych,
  • Firm,
  • Urzędów.

Skontaktuj się ze mną jeśli masz jakieś pytania