Przygotowanie do badań

Zadania grafologa

By móc sporządzić ekspertyzę w zakresie badania dokumentów, należy dysponować właściwym materiałem porównawczym. W myśl zasady badań komparastycznych dokumentów, im większa próbka porównawcza pisma, tym bardziej miarodajne wyniki badań biegły może wyłonić. W przypadku zlecenia badania pisma na wzór druku, właściwym materiałem porównawczym będzie próbka ukazująca wzorce pisma na wzór druku, natomiast w przypadku badań pisma elementarzowego (potocznie „pisanego”), właściwą próbkę będzie stanowić pismo elementarzowe.

Materiał porównawczy może pochodzić z okresu oddalonego względem materiału kwestionowanego, o około 10 lat przed powstaniem dokumentu dowodowego oraz około 10 lat po jego powstaniu – zasada ta nie jest stricte sztywna lecz indywidualna, gdyż w przypadku niektórych osób grafizm utrzymuje się bardzo stabilnie przez nawet około 40 lat, u innych osób ulega znacznej fluktuacji już nawet na przełomie upływu 10 lat. W przypadku badania dokumentów, które dotyczą osób starszych bądź chorych (gdzie dochodzi głównie do obniżenia motoryki kończyn), wówczas właściwy materiał porównawczy powinien pochodzić z okresu jak najbardziej zbliżonego względem daty powstania materiału dowodowego.

Skontaktuj się ze mną jeśli masz jakieś pytania